محمد سخن سنج

محمد سخن سنج

کارگردان, نویسنده, بازیگر

محمد سخن سنج متولد 1306 تهران است. وی فعالیت حرفه ای تئاتر را سال 1323 با بازی در نمایش «هرجایی» آغاز کرد. او نخستین بار سینما را در فیلم «مشهدی عباد» به کارگردانی صمد صباحی به عنوان بازیگر تجربه کرد. از دیگر فعالیت های جنبی سخن سنج میتوان به تأسیس «آژانس هنرپیشگان ایران» و 1337 مؤسسه «لانسمان» اشاره کرد.

۱۲ آبان ۱۳۰۶ (۹۴ سال )
پوستر پرتگاه مخوف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوی گندم
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرد خدا
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ اطهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرتگاه مخوف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رفاقت
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد خدا
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فردای باشکوه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی که آسمان بشکافد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت سازان
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پیک جنگل
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هزار بار مردن
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازرس ویژه
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر چوب خدا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چوب خدا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چوب خدا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما