جف نیویت

کارگردان
جف نیویت (Jeff Newitt) کارگردان است. او با کارگردانی فیلم «The Pirates! Band of Misfits» در سال 2012 شناخته شده است.
پوستر دزدان دریایی نخاله
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما