محمود لطفی

بازیگر

لطفی بازیگری را با فیلم «خواب و خیال» (1334، مجید محسنی) آغاز کرد. وی که گروهبان ژاندارمری بود، بازیگری را نیز ادامه داد تا اینکه در سال 1354، برای نقش شیرعلی قصاب در مجموعه تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» کار ناصر تقوایی انتخاب شد. این نقش باعث شهرت فوق العاده ای برای وی شد. این نقش باعث شهرت فوق العاده ای برای وی شد. تا آن حد که در یکی دو برنامه تلویزیونی هم شرکت کرد. پس از انقلاب، وی بجز یکی دو نمایش تلویزیونی کاری جلوی دوربین نکرد تا اینکه در سال 1367، برای بازی در یکی از نقش های «ای ایران» کار ناصر تقوایی انتخاب شد. وی در روز شنبه چهاردهم مردادماه سال 68 بر اثر سکته قلبی درگذشت.

پوستر آقای لر به شهر می رود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی خبری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نان و نمک
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ای ایران
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زرخرید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۸.۲۱ /۱۰

از مجموع ۵۴۱۹ رای

امتیاز شما