رادنی راثمن

کارگردان, نویسنده
رادنی راثمن (Rodney Rothman) نویسنده، تهیه کننده و کارگردان است. او تا کنون 5 بار نامزد جایزه امی شده است.
پوستر مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان جامپ شماره 22
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما