کامران هوشمندیان

بازیگر

متولد 69، اهل هنرم، روزگارم بد نیست، کوله استعدادی بر دوش، نیمچه تجربه ای در مشت

پوستر ما همه به جهنم میرویم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما