حامد اصلانی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

حامد اصلانی متولد سال 1365 در تهران کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده ایرانی است. او مدرک کاردانی کارگردانی دارد.

پوستر دریا زدگی
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دریا زدگی
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دریا زدگی
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما