آیدا فقیه زاده

بازیگر
آیدا فقیه زاده متولد 1363 بازیگر تئاتر و تلویزیون ایرانی است.
پوستر زمانه
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های نسبتا بد
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر راه شیری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما