جمیل رستمی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
جمیل رستمی متولد 1350 سنندج، فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف است. وی فعالیت سینمایی را سال 1366 وارد عرصه سینما شد و با سمت تکنسین فنی شروع به کار کرد. او عضو شورای مرکزی کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران نیز می باشد.
May 7, 1971 (۵۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آدم برفی
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۳۶۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر روز فرشته
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ترانزیت
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین خون
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر علی و غول جنگل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بی تار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه برف
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چشم
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ژانی گه‌ل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهرت
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه در خاک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ابراهیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سایه به سایه
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهرت
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه در خاک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ابراهیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی تار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ژانی گه‌ل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ژانی گه‌ل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تنبل قهرمان
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه در خاک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سایه به سایه
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما