پرستو گلستانی

بازیگر

پرستو گلستانی در سال 1349 در تهران متولد شد. همسر وی «بهروز بقایی»، بازیگر می باشد. لیسانس بازیگری و کارگردانی را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد. دوره دو سال و نیم بازیگری را در مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما گذراند. بازی در تئاتر را از سال 1365 تجربه کرد و بازی در سینما را از سال 1369 با «مجنون» کاری از «رسول ملاقلی پور» شروع به کار کرد.

عکس‌های پرستو گلستانی

مهدی هاشمی، پرستو گلستانی و فاطمه معتمدآریا در فیلم «همسر»
پشت صحنه «قرعه»
پوستر مار
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مجنون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قافله
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همسر
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سرعت
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده بازی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه شمسی و دستیارش مادام
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مرد هزار چهره
۸.۷۱ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر هفت سنگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۴.۵۹ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه پنهانی
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دردسرهای عظیم 1
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر هنگامه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عطر گل یاس
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به کجا چنین شتابان
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر دردسرهای عظیم 2
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر قرعه
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر وکلای جوان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما