اصغر نجات

بازیگر
علی اصغر نجات متولد سال 1328 در زنجان است. او از سال 1345 کار هنری خود را شروع کرده و کارشناس فیلم در دفتر تکنولوژی، عضو هیئت مدیره کانون هنرمندان ایران و هیئت مؤسس آن و انجمن هنرمندان ایران می باشد. او که فیلمبردار و عکاس و طراح کاریکاتور در چند روزنامه رسمی کشور است تا به حال مدیر تولید چند فیلم کوتاه و کارگردانی چند نمایش نیز بوده و نیز فیلم پیشکسوتان برنده جایزه معلمین فیلمساز از جشنواره بین المللی رشد سال 86 و در حال حاضر کارشناس فیلمبردار سازمان پژوهش می باشد. فیلم های کوتاه او عبارتند از: «سوگ عشق»، «تونل»، «نمایش موشها و آدمها»، «عاشق تلفنی»، «گارای قهرمان»، «اسکندر»، «خر با بار نمک»، «پیک نیک در میدان جنگ»، «هائی لی»، «ابن سینا» و کارهای تلویزیونی اش: «کوچک جنگلی»، «آپارتمان»، «ترور»، «زیر چتر خورشید»، «وکلای جوان»، «امام علی (ع)» و فیلمهای سینمایی: «دزد و نویسنده»، «ابوریحان»، «کوچک جنگلی»، «آتش پنهان»، «جنگ نفتکش ها»، «ابراهیم»، «کاش کاشکی»، «مرد عوضی»، «سگ کشی»، «موج مرده»، «بابا عزیز» است.
May 31, 1949 (۷۳ سال )
پوستر دختران انتظار
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گیس بریده
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر کهنه سوار
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر اینجا هم باران می بارد
۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سگ کشی
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروه هفت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین آرزوها
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابا عزیز
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر موج مرده
۵ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر شهردار مدرسه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ابراهیم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نامرئی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ نفتکشها
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ایلیا، نقاش جوان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آتش پنهان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و نویسنده
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما