ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

کاظم درویش

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیکاظم درویش

فیلم‌های کاظم درویش

گروه تدارکات(5 فیلم)
خدمات(4 فیلم)
دستیار تدارکات(3 فیلم)
تدارکات(3 فیلم)
دستیار تهیه کننده(1 فیلم)
گروه تولید(1 فیلم)
حمل و نقل(1 فیلم)