ژرالدین باژار

نویسنده

ژرالدین باژار (Géraldine Bajard) نویسنده و دستیار کارگردان است.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کلوپ صفر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جو کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما