لیلا بهاران

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر حلقه های ازدواج
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آرامش در حضور دیگران
۶.۷۴ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر ساحره
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان بابا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بده در راه خدا
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب طلایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما