افسانه تهرانچی

بازیگر
افسانه تهرانچی بازیگر است.

عکس‌های افسانه تهرانچی

سیمون سیمونیان و افسانه تهرانچی در قسمت ۶ سریال «هم گناه»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر پوست شیر
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۱۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر عنکبوت
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما