فرناز زوفا

بازیگر

عکس‌های فرناز زوفا

فرناز زوفا در سریال «در کنار پروانه ها»
فرناز زوفا در سریال تلویزیونی «در کنار پروانه ها»
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه شب اتفاق افتاد
۵.۳۴ /۱۰

از مجموع ۵۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های شکسته بلوط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما