ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مهران نائل

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمهران نائل
درباره منوی لیسانس بازیگری از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس است