مهران نائل

بازیگر
وی لیسانس بازیگری از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس است

عکس‌های مهران نائل


سریال آسپرین با بازی هادی کاظمی و مهران نائل
هستی مهدوی فر، مهران نائل و فرید سجادی حسینی در فیلم «آذر»
مهران نائل، فرید سجادی حسینی و پرویز آبنار در اکران خصوصی فیلم «آذر»
مهران نائل در نشست خبری فیلم «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهران نائل در نشست خبری «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
مهران نائل در اکران فیلم «آذر» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
پوستر آذر
۴.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر آتش در گلستان
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بیرو
۳.۶۱ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت و حلزون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جشن سربرون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلدار
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۳.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 2
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر تعبیر خواب
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در مسیر زاینده رود
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دوچرخه‌ ها، پدرها، سیگارها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسپرین
۳.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر دولت مخفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گلدان و درخت بلوط
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گفته شد نزدیکتر...!
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کار کثیف
۳.۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 3
۸.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نقش
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما