روحی ساوجی

روحی ساوجی

بازیگر, منشی صحنه

پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما