پریا ابراهیمی

بازیگر
پریا ابراهیمی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر موج اول
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر حراج
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۷۹ رای

امتیاز شما