فرهاد فداکار

کارگردان, بازیگر
پوستر فاتحان اروند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایستاده در غبار
۷.۱ /۱۰

از مجموع ۴۰۳۷ رای

امتیاز شما