کالین مورگان

بازیگر
کالین مورگان (Colin Morgan) بازیگر بریتانیایی متولد 1 ژانویه 1986 است. او در فیلم های «افسانه»، «منتظر تو»، «شاهزاده خوشبخت» و در سریال «مرلین» بازی کرده است.

عکس‌های کالین مورگان


روپرت اورت و کالین مورگان در نمایی از فیلم سینمایی «شاهزاده خوشبخت» (The Happy Prince)
کالین مورگان در نمایی از فیلم سینمایی «شاهزاده خوشبخت» (The Happy Prince)
کالین مورگان در نمایی از فیلم «شاهزاده خوشبخت» (The Happy Prince)
کالین مورگان در فیلم «شاهزاده خوشبخت» (The Happy Prince)
نمایی از فیلم «شاهزاده خوشبخت» (The Happy Prince) با حضور روپرت اورت و کالین مورگان
فیلم «شاهزاده خوشبخت» (The Happy Prince) با حضور روپرت اورت و کالین مورگان
کالین مورگان در فیلم «بلفاست» (Belfast)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تیر خلاص
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کورساژ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین مرزی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر افسانه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بلفاست
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاهزاده خوشبخت
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما