پریناز کنگاوری

کارگردان, نویسنده, بازیگر
پریناز کنگاوری بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ایتالیا ایتالیا
۵.۹۳ /۱۰

از مجموع ۷۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان خدا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان خدا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان خدا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما