حسین ملاقاسمی ابراهیمیان

بازیگر

حسین ملاقاسمی سال 1314 در تهران متولد شد. وی قهرمان سابق تیم ملی کشتی بوده و بازی در سینما را از سال 1345 با «مرد و نامرد» به کارگردانی «سیاوش شاکری» آغاز کرد.

پوستر مرد و نامرد
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ببر مازندران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم سفید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اخم نکن سرکار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آقای لر به شهر می رود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پایگاه جهنمی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خط آتش
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرحد
۹.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گاومیش ها
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما