پرویز اصانلو

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
پرویز اصانلو، وی پیش از ورود به سینمای ایران از موفق ترین سازندگان فیلم های تبلیغاتی بود.
پوستر حسن سیاه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهر فرنگ
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر فرنگ
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لغزش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهر فرنگ
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما