شیدا شجاعی

بازیگر

پوستر پرونده هاوانا
۴.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دریا زدگی
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما