علی شاه حاتمی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

علی شاه حاتمی متولد 1339 تهران است. وی فعالیت هنری را در سینما با بازیگری و کارگردانی در فیلم های کوتاه آغاز کرد. از دیگر فعالیت های وی میتوان به ساخت سریال های تلویزیونی اشاره کرد که سریال تلویزیونی «خوش رکاب» از پر مخاطب ترین سریال های او به شمار می آید.

پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده آهنین
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شناسایی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دوستان
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر او مثبت (+O)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیک زرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوش رکاب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز مرغابی ها
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آوای زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قبیله عشق
۹.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بوی خوش زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوش غیرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروهبان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترکش های صلح
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سینما
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مذاکرات مستقیم آقای عبدی
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر باغبان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بلوف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دوستان
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر او مثبت (+O)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوش رکاب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز مرغابی ها
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آوای زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوی خوش زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروهبان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترکش های صلح
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سینما
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مذاکرات مستقیم آقای عبدی
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز مرغابی ها
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آوای زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سینما
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر هاری
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر حرف آخر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گورکن
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنگها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گذرگاه
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گورکن
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بلمی به سوی ساحل
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زنگها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مذاکرات مستقیم آقای عبدی
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ترکش های صلح
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ردپایی بر شن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گذرگاه
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما