سیما روحانی پور

بازیگر, چهره پرداز

پوستر گریز
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گریز
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما