عباس رزیجی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

عباس رزیجی متولد 1363 در اهواز است. وی فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه هنر و معماری است.

۱۹ فروردین ۱۳۶۳ (۳۸ سال )

گالری تصاویر

پوستر دم سرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دم سرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صبح خاکستر
۳.۵۶ /۱۰

از مجموع ۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر محرمانه تهران
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملک سلیمان نبی
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر محرمانه تهران
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دم سرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تاوان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما