ناصر ممدوح

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر رویای گنجشک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوستی از جنس آتش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فاکتور 8
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تاریکی شب ، روشنایی روز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راه شب
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قدم زدن در بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بار هستی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اغما
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شب
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما