سیدامیر پروین حسینی

تهیه کننده

امیر پروین حسینی متولد 1345 تهران. از جمله سوابق اداری و تحصیلی وی می توان به فارغ التحصیل دوره بازیگری کارگردانی تئاتر از مرکز آموزش فیلمسازی، فارغ التحصیل دوره بازیگری کارگردانی نمایش از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دارای کارشناسی ارشد ارتباطات گرایش بازاریابی و تبلیغات ( در حال ارائه پایان نامه) از دانشکده صدا و سیما، دارای گواهینامه مدیریت استراتژیک از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دارای مجوز فیلمسازی و جلوه های ویژه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... اشاره کرد. حسینی همچنین سوابق اجرایی و مدیریتی داشته از جمله آنها مدیرعامل شرکت فیلمسازی مارلیک از سال 1380، مشاور فرهنگی سازمانها و موسسات، عضو پیوسته انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، ...

۲۸ اسفند ۱۳۴۵ (۵۵ سال )

عکس‌های سیدامیر پروین حسینی


برزو نیک نژاد و سیدامیر پروین حسینی در اکران خصوصی فیلم «زاپاس»
سید امیر پروین حسینی و ماهان نصیری در اکران خصوصی فیلم «زاپاس»
سید امیر پروین حسینی در اکران خصوصی فیلم «زاپاس»
فرزاد حسنی و سیدامیر پروین حسینی در اکران خصوصی فیلم «زاپاس»
شبنم مقدمی، رضا مقصودی و سیدامیر پروین حسینی در نشست خبری فیلم «خجالت نکش» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت
سیدامیر پروین حسینی در نشست خبری فیلم «خجالت نکش» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در سینما ملت
منصور سهراب پور و سیدامیر پروین حسینی در نشست خبری سریال «ساخت ایران2»
پوستر ساخت ایران 3
۳.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر خجالت نکش
۶.۶۸ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر تب سالی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دارا و ندار
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دوپینگ
۶.۶۵ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 1
۶.۴۸ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۵۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر آینه بغل
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۲۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر زاپاس
۵.۵۱ /۱۰

از مجموع ۹۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر من سالوادور نیستم
۴.۷۸ /۱۰

از مجموع ۵۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 22
۸.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 20
۷.۰۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 19
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 18
۶.۹۷ /۱۰

از مجموع ۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 17
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 16
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 15
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 14
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 13
۸.۵۸ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 11
۸.۰۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 12
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 10
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 9
۸.۰۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 8
۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 7
۸.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 6
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 5
۸.۲۱ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 4
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 2
۷.۵۹ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 3
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 2 - قسمت 1
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر خاک و مرجان
۴.۰۴ /۱۰

از مجموع ۵۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر اخلاقتو خوب کن
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زخم زیتون
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما