عباس شادروان جامعی

بازیگر

پوستر مهره
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اثیری
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما