ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

کریم نشاط

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیکریم نشاط

فیلم‌های کریم نشاط

بازیگر(37 فیلم)
سریال آبی مثل دریا(1381)
10
1 رای
فیلم شب های تهران(1379)
5.2
5 رای
فیلم دوستان(1378)
7.3
3 رای
فیلم زخمی(1376)
0
0 رای
فیلم دایان باخ(1371)
3.5
2 رای
فیلم قافله(1371)
3.5
2 رای
فیلم آبادانی ها(1371)
6.4
745 رای
فیلم دو روی سکه(1371)
4.7
3 رای
فیلم آواز تهران(1370)
5.3
3 رای
فیلم تبعیدی ها(1370)
10
1 رای
فیلم دو نیمه سیب(1370)
8
1 رای
فیلم آخرین مهلت(1368)
2.5
2 رای
فیلم غریبه(1366)
5
1 رای
فیلم گرفتار(1366)
0
0 رای
فیلم بی پناه(1365)
5
1 رای
فیلم شبح کژدم(1365)
8
2 رای
فیلم کنار برکه ها(1365)
0
0 رای
فیلم ماموریت(1365)
8.3
3 رای
فیلم معما(1365)
7
3 رای
فیلم گردباد(1364)
3
1 رای
فیلم مدار بسته(1364)
9.5
2 رای
فیلم سامان(1364)
0
0 رای
فیلم پیک جنگل(1362)
9.7
3 رای
فیلم ملخ زدگان(1362)
0
0 رای
فیلم مرگ سفید(1362)
1
1 رای
فیلم مرز(1360)
3
2 رای
فیلم از فریاد تا ترور(1359)
7.8
4 رای
فیلم امشب اشکی می ریزد(1357)
7.7
3 رای
فیلم باغ بلور(1357)
11.3
4 رای
فیلم تلافی(1356)
10
1 رای
فیلم شارلوت به بازارچه می آید(1356)
10
1 رای
فیلم علف های هرز(1355)
8.9
8 رای
فیلم بابا خالدار(1354)
0
0 رای
فیلم خانه خراب(1354)
7.6
5 رای
فیلم شاهرگ(1354)
10
1 رای
فیلم باشرف ها(1351)
1
1 رای
فیلم صیادان نمکزار(1344)
0
0 رای
مدیر تهیه(6 فیلم)
نویسنده(3 فیلم)
مدیر تولید(1 فیلم)
مسئول لباس(1 فیلم)
مدیر تدارکات(1 فیلم)