محمدباقر سیدی

بازیگر, مسئول لباس
محمدباقر سیدی متولد تنکابن و دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی است. وی فعالیت هنری خود را به عنوان بازیگر تئاتر از سال 1359 و فعالیت سینمایی خود را از سال 1366 با بازی در فیلم سینمایی «ردپایی بر شن» آغاز نمود. از دیگر فعالیت های وی می توان به بازی در مجموعه ها و سریالهای تلویزیونی همچون «عبور از خط سرخ» ، «خانه،محله،مدرسه» ، «چهل سرباز» ، «ششمین نفر» ، «مجموعه مستند کهربا» ، «عطش» و ... و همچنین تصویربرداری و تهیه گزارش اشاره کرد.
پوستر گیس بریده
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نبرد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید سیاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آقای رئیس جمهور
۷.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ششمین نفر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خلبان
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر روز فرشته
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر راننده سفیر
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ردپایی بر شن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در مسلخ عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تابستان 58
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ردپایی بر شن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما