دریا آشوری

بازیگر

پوستر سیزده 59
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر من و زیبا
۵.۰۹ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر آشپزباشی
۷.۸۷ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما