سعید دشتی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

ویدیو و مصاحبه تصویری

سعید دشتی از تجربه «دیدن این ...
پوستر پوست شیر
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیباترین رویا
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فصل پنجم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لیبیدو
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لیبیدو
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیب
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما