حسین سلیمانی

بازیگر, طرح اولیه داستان از
حسین سلیمانی متولد سال 1363 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1376 با فیلم مهرمادری آغاز کرد. از جمله سریال‌هایی که وی در آن بازی کرده است عبارتند از: سرزمین کهن- پژمان- رهایی- داستان یک شهر و...
September 20, 1984 (۳۸ سال )

عکس‌های حسین سلیمانی


حسين سليمانى، مهرداد صديقيان و رضا یزدانی در اکران خصوصی فیلم «اروند»
حسين سليمانى و على شادمان در فیلم «اروند»
فیلم «اروند» با بازی حسین سلیمانی
حسین سلیمانی در فیلم «اروند»
فیلم «روایت های ناتمام» با بازی هنگامه قاضیانی و حسین سلیمانی
هنگامه قاضیانی و حسین سلیمانی در فیلم «روایت های ناتمام»
حسین سلیمانی و کاظم سیاحی در فیلم «اروند»
پوستر 87 متر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نهنگ عنبر
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر بام بالا
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ و فلک
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قطعه ناتمام
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر آقا و خانم سنگی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نیم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر جناب عالی
۴.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۱۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر دسته دختران
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ویژه
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 4 قسمت 3 (قسمت سوم فینال)
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 4 قسمت 2 (قسمت دوم فینال)
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 4 قسمت 1 (قسمت اول فینال)
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 3 - قسمت 1
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 3 - قسمت 3
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 3 - قسمت 2
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنج کیلومتر تا بهشت
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کولبرف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عالیجناب
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب صحرا
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دربست
۶.۵۴ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر هزارپا
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۲۵۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر هاری
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر یک داستان کوتاه و چند داستان دیگر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاهگوش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیپورچی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنی با ارابه چوبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شهر
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر سیزده 59
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر گوزن
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه محجوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک قدم تا خدا
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مارمولک
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زعفرانی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پای پیاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آلرژی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانم و آقای سنگی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر همسایه ها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اروند
۵.۸۱ /۱۰

از مجموع ۱۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت سوخته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روایت های ناتمام
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یاسین
۵ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر پایان خدمت
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر ردکارپت
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۸۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر 360 درجه
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر میگرن
۵.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر اینجا شهر دیگری است
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر فراری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهر مادری
۶.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر حکم تجدید نظر
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما