علی شیدایی فر

بازیگر
سید علی شیدایی فر متولد سال 1346 در ساری، بازیگر ایرانی است.
پوستر اسرافیل
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما