منصوره جوهری

بازیگر

وی، کار حرفه ای را از سال 1358 و با بازی در نمایشنامه های: «آن زمان فرا خواهد رسید»، «مرگ یک دستفروش»، «عباس ماشین شور» و... آغاز کرد. او همچنین فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا در رشته بازیگری می باشد. اولین فیلم او، دیار عاشقان بود، بعد هم دست نوشته ها، هشت و نیم شب، معما، آخرین پرواز، به خاطر همه چیز، نفس عشق و... بوده است.

پوستر آخرین پرواز
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نقش عشق
۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر همه چیز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معما
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دیار عاشقان
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما