سمانه وفایی

بازیگر
سمانه وفایی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های سمانه وفایی

فیلم «سه و نیم»
فیلم «سه و نیم» ساخته نقی نعمتی
«سه و نیم» ساخته نقی نعمتی
نمایی از فیلم «سه و نیم» ساخته نقی نعمتی
نمایی از فیلم «سه و نیم»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شاید عشق نبود
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی و گربه
۶.۷۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب، بیرون
۴.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر دو
۴.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه و نیم
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۰ رای

امتیاز شما