مهدی میامی

بازیگر, مدیر تولید, برنامه ریز

مهدی میامی سال 1332 در تهران متولد شد. وی لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران سال 1358 می باشد. بازی در تئاتر را از سال 1342 و حضور جلوی دوربین با فیلم کوتاه «زندگی بهتر» به کارگردانی «اسدالله نیک نژاد» و بازی در سینما را سال 1352 با نقش کوتاهی در «قیامت عشق» به کارگردانی «هوشنگ حسامی» شروع به کار کرد.

عکس‌های مهدی میامی

مهدی میامی در فیلم «مهمانی از کارائیب»

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس سری جدید سریال «ست ...
پوستر جاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازجویی یک جنایت
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جدال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چون باد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آهوی وحشی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ناتمام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه مرد عامی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یحیی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجوی پیروز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختری با کفش‌های کتانی
۶.۵۲ /۱۰

از مجموع ۴۳۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر کمکم کن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دعوت به شام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شوریده
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر از دوردست
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین بهشت
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه بهشت
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر محاکمه
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر مخمصه
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راه آبی ابریشم
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر دامنه های سفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خواب زمستانی
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تمرینی برای اجرا
۵.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر یکی مثل من
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک مشت پر عقاب
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های ابدی
۵.۹۸ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر جایی برای زندگی
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهریار
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده کوچک خوشبختی
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۸۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دخمه
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گل من گلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فوق سری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاله خانم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به فردا
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شلیک نهایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهر خاموش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش 3
۵.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر عاشق پیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ولایت عشق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کیش و مات
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر راه افتخار
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گزل
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راز ققنوس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهمانی از کارائیب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای به یاد ماندنی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عکاسخانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان 85
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مهره
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شوریده
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شوریده
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شوریده
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مهره
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما