اسدی

بازیگر

پوستر شد شد، نشد نشد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اهریمن زیبا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلم برای پسرم تنگ شده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرستوها به لانه باز می گردن
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما