مجید بهشتی

کارگردان, بازیگر, تهیه کننده
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر آقای دلار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر باغ گیلاس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مه بانو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بافته های رنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آقای دلار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر باغ گیلاس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مه بانو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بافته های رنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مه بانو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بافته های رنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاخ گاو
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما