سیدضیاالدین دری

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
سید ضیاءالدین دری متولد 1332 تهران، دارای تحصیلات ناتمام در رشته علوم ارتباطات است. وی فعالیت هنری را با تلویزیون آغاز کرد.
July 19, 1953 (۶۹ سال )

ویدیو و مصاحبه تصویری

هنرمندانی که در سال ۹۷ د ...
پوستر من و دبورا
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه پهلوی
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر سنجرخان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیف انگلیسی
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر باد و شقایق
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لژیون
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سینما سینماست
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در سرزمینی دیگر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صاعقه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر من و دبورا
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه پهلوی
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیف انگلیسی
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر باد و شقایق
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لژیون
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سینما سینماست
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صاعقه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر من و دبورا
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سینما سینماست
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صاعقه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما