رامین ناصرنصیر

کارگردان, بازیگر, منشی صحنه

عکس‌های رامین ناصرنصیر


رامین ناصر نصیر، رویا نونهالی و فریبا نادری در فیلم «مشکل گیتی»
فیلم «دزد و پری» با بازی رامین ناصر نصیر و حمید کاشانی
کوروش تهامی و رامین ناصرنصیر در فیلم «آشوب»
کوروش تهامی و رامین ناصرنصیر در سریال «آشوب»
رامین ناصرنصیر در سریال «آشوب»
رامین ناصرنصیر و محمدرضا هدایتی در سریال «آشوب»
کوروش تهامی و رامین ناصرنصیر در سریال نمایش خانگی «آشوب»
پوستر مشکل گیتی
۴.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر من و شارمین
۳.۹۶ /۱۰

از مجموع ۱۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب - قسمت 1
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب - قسمت 2
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب - قسمت 3
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب - قسمت 4
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب - قسمت 5
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خونه یکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 3
۸.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر ورثه آقای نیکبخت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رفیق فابریک
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عطسه
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر او مثبت (+O)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های من
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار هم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت خوش
۹.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن بابا
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری 2
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر دیروز، امروز، فردا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرده متحرک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلفی با رستم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محله تهرونی ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هتل
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دست نزن جیزه
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان کوچک
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر خرده ستمگران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار هم2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مامان بهروز منو زد
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر به من نگو دزد
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آرزو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تپلی و من
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر رفقای خوب
۵.۴۱ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب فروشی هدهد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مثل همیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشوب
۳.۲۷ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از زندان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه بی بی گندم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر شوخی کردم
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس خیابان فرشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پلاک 14
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سه، پنج، دو
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر این سه نفر
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فصل 3 - قسمت 1
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فصل 3 - قسمت 2
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فصل 3 - قسمت 3
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سین شو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 2
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنگ آخر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری
۴.۰۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های کودکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کنکوری ها
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سه پنج دو
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بی عنوان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیو و ماه پیشونی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آبی
۴.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه هزارپایان
۹.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر مهمانی از کارائیب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شش قهرمان و نصفی
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر برکت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت های کمال
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر مجتمع مسکونی کلیله و دمنه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر بوتیمار
۳.۴۶ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر جشن سربرون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عقرب
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چشم عقاب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه اجاره ای
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما