امی آدامز

بازیگر

اِیمی لوو آدامز به انگلیسی Amy Lou Adams متولد 20 آگوست 1974 در ایتالیا و بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های امی آدامز


امی آدامز بازیگر فیلم «ورود»(Arrival) در فرش قرمز گلدن گلاب 2017
امی آدامز
ایمی آدامز و جرمی رنر بازیگران فیلم «ورود»(Arrival) در فرش قرمز گلدن گلاب 2017
امی آدامز
ایمی آدامز در فیلم «ورود»(Arrival)
امی آدامز
ایمی آدامز در نمایی از «ورود»(Arrival)
پوستر حیوانات شب زی
۷.۰۱ /۱۰

از مجموع ۲۴۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر ورود
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۱۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر حقه بازی آمریکایی
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر مشت زن
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر معاون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر چشمان بزرگ
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر لیگ عدالت
۶.۰۴ /۱۰

از مجموع ۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر او
۷.۷۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر اگه می تونی منو بگیر
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۷۰۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه هیل بیلی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لیگ عدالت زک اسنایدر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنی پشت پنجره
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جولی و جولیا
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایوان هانسن عزیز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشیای تیز
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما