امی آدامز

بازیگر
اِیمی لوو آدامز به انگلیسی Amy Lou Adams متولد 20 آگوست 1974 در ایتالیا و بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های امی آدامز


امی آدامز بازیگر فیلم «ورود»(Arrival) در فرش قرمز گلدن گلاب 2017
امی آدامز
ایمی آدامز و جرمی رنر بازیگران فیلم «ورود»(Arrival) در فرش قرمز گلدن گلاب 2017
امی آدامز
ایمی آدامز در فیلم «ورود»(Arrival)
امی آدامز
ایمی آدامز در نمایی از «ورود»(Arrival)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر افسون نشده
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ورود
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۱۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشیای تیز
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر لیگ عدالت زک اسنایدر
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر معاون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر اگه می تونی منو بگیر
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۷۰۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر افسون شده
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ چارلی ویلسون
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تردید
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماپت ها
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر استاد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مشت زن
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر جولی و جولیا
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایوان هانسن عزیز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زنی پشت پنجره
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه هیل بیلی
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر او
۷.۷۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر لیگ عدالت
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر چشمان بزرگ
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حقه بازی آمریکایی
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر حیوانات شب زی
۷.۰۲ /۱۰

از مجموع ۲۴۵۵ رای

امتیاز شما