فرید کشن فلاح

بازیگر, چهره پرداز, طراح چهره پردازی

فرید (فریدون) کشن فلاح متولد 1339 کرمانشاه است. وی به تشویق مرحوم حسین قشقایی و برادرش سعید کشن فلاح به عرصه هنر راه یافت و فعالیت خود را با حضور در چند فیلم کوتاه آغاز کرد. او اینک جزو معدود چهره پردازانی است که به گریم پلاستیک (فوم رابر) آشنایی داشته و آن را تدریس می کند. وی در چهاردهم اردیبهشت ماه نود و پنج دار فانی را وداع گفت.

۱ شهریور ۱۳۳۹ (۶۲ سال )
پوستر زخم شانه حوا
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شیدا
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زخم زیتون
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هفت گذرگاه
۸.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر دکل
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مرحله
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شناسایی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گنبد نور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی قهرمان
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بلمی به سوی ساحل
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بدوک
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیشه ای
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیدا
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر هانیه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شعله های خشم
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجر
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر شنا در زمستان
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آب را گل نکنید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گنبد نور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی قهرمان
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عقود
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وارث
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بحران
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود سوم)
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود اول)
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زنگها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بلمی به سوی ساحل
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر عقود
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما