نعمت اله آغاسی

بازیگر, خواننده, صدابردار
نعمت الله آغاسی متولد 1318 آبادان است. وی فعالیت سینمایی را به عنوان خواننده و بازیگر در فیلم «ایوالله» به کارگردانی منوچهر نوذری آغاز کرد.
پوستر بنده خدا
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یکی خوش صدا یکی خوش دست
۸.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر خدا قوت
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نعمت نفتی
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فاتح دلها
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر خیلی هم ممنون
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صمد و قالیچه حضرت سلیمان
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ایواللّه
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جعفر و گلنار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بنده خدا
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یکی خوش صدا یکی خوش دست
۸.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر خدا قوت
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نعمت نفتی
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خیلی هم ممنون
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زن خون آشام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما