حمید تمجیدی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
حمید تمجیدی متولد 1335 تهران، فارغ التحصیل تدوین از دانشکده صدا و سیما است. وی فعالیت سینمایی را سال 1358 به عنوان تدوینگر در تلویزیون آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مزد ترس
۵.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی با مرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل سرخ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سراب
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مزد ترس
۵.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی با مرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل سرخ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی با مرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سراب
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی با مرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل سرخ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شب بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دیپلمات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سراب
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما