ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

کریم قربانی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیکریم قربانی
درباره منکریم قربانی بازیگر است. امیر قربانی، فرزند کریم قربانی دچار ایست قلبی شد و سپس به بیمارستان بعثت انتقال یافت اما عملیات نجات و درمان پزشکی برای وی ثمری نداشت و متاسفانه درگذشت. کریم قربانی پس از درگذشت فرزندش با اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند پیوند عضو، به آنها زندگی بخشید.