مسعود آب پرور

کارگردان, نویسنده, بازیگر
مسعود آب پرور متولد 1340 تهران، فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشکده سینما و تئاتر است. از فعالیت های جنبی او میتوان به کارشناسی سناریو و فیلم در بنیاد سینمایی فارابی، تأسیس «کارگاه گسترش هنر» و طراحی کلیپ های ایرانی اشاره کرد.
June 22, 1961 (۶۱ سال )
پوستر مستوران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مهر خاموش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معما
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زخم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 1
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لژیونر
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت 25
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قتل آنلاین
۵.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پنجره ای رو به آفتاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترانزیت
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایراندخت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستارخان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر جادویی
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما