جواد ارشاد

کارگردان, نویسنده, تدوین

جواد ارشاد متولد 1338 کاشمر، فارغ التحصیل سینما با گرایش کارگردانی است. وی فعالیت سینمایی خود را با کارگردانی و نویسندگی فیلم «زیر درخت کنار» آغاز کرد.

۷ اردیبهشت ۱۳۳۸ (۶۳ سال )
پوستر ستاره حیات
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راه بی پایان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاک گرم
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دوردست ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راز پرواز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سایه کنار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راز پرواز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سایه کنار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما